• Sultan Ahmed Mosque

  มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ดหรือสุเหร่าสีน้ำเงิน เป็นชื่อเรียกตามสีของกระเบื้องที่ใช้ในการตกแต่งมัสยิดมีสีน้ำเงินสวยงาม ลายดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ดถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล ในปัจจุบันยังใช้สถานที่แห่งนี้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มัสยิดเริ่มก่อสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1609 – 1616 โดยมีแรงบันดาลใจการสร้างมาจากการต้องการสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่า วิหารเซนต์โซเฟียของคริสต์ แต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จในการสร้าง  จนมาถึงยุคของสมัยสุลต่านอาห์เมตที่ 1 เมห์เมต อาอา  เขาต้องการที่จะแสดงว่าความสามารถของเขานั้นเหนือกว่าผู้ออกแบบวิหารเซนต์โซเฟีย จึงมีความตั้งใจในการสร้างมัสยิดแห่งนี้ให้มีความเหนือกว่าวิหารเซนต์โซเฟีย โดยให้ตัวมัสยิดหันหน้าเข้าหาวิหารเซนต์โซเฟีย เป็นการประชันความงามกันอยู่คนละฟากฝั่งของจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ที่ซึ่งในฤดูร้อนจะมีงานแสดงแสงสีที่งดงามยามค่ำคืน

 • The Basilica Cistern

  อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Basilica Cistern) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Sunken Palace  ตั้งอยู่บริเวณใต้ดินของพระราชวัง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่6 โดยผู้ปกครองจักรวรรดิชื่อว่า Justinian  อุโมงห์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำใช้ในพระราชวัง Imperial palace และสำรองไว้ใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีความกว้าง 64.6 เมตร ยาว 138 เมตร สูง 9 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น แบ่งเป็น 12 แถวๆ ละ 28 ต้น แต่ละต้นห่างกัน 4.9 เมตร จุน้ำได้ทั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร  เสาภายในอุโมงค์เก็บน้ำทำมาจากหินอ่อน ไฮไลท์ของที่นี้คือรูปปั้นเมดูซ่าที่ทำการเฝ้าอุโมงค์แบบกลับหัว โดยมีเหตุผลที่ว่าที่ต้องกลับหัวก็เพราะป้องกันไม่ให้เมดูซามองใครแล้วจะกลายเป็นหินนั่นเอง

 • Hagia Sophia

  นับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกกลาง มีจุดเด่นอยู่ ยอดโดมที่มีขนาดใหญ่ ตกแต่งสวยงาม มีอายุกว่า 1,500 ปี แต่เดิมนั้นเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า โดยได้ใช้ปูนขาวโบกทับภาพโมเสคเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ แล้วมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเข้าไปแทน จนมาถึงยุคที่จักวรรดิ์ออโตมันล้มสลายมีการเปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐเป็นตุรกี ในปีค.ส.1935 มหาวิหารโซเฟียจึงถูกบูรณะขึ้นมาใหม่มีการล้างปูนขาวที่ใช้ในการโบกทัพภาพออก ในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • Ephesus Ancient City

  เอฟิซัส

  เมืองหลวงโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีก ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของเอเชียไมเนอร์อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วย คาดว่าเอฟิซัสมีประชากรกว่า 250,000 คนในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเท่ากับทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของโลกในยุคนั้นด้วย ในปัจจุบันเมืองโบราณ เอเฟซัส เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีขนาดใหญ่ ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนเมืองเอฟิซัสแห่งนี้มีความเจริญมากเพียงใด โดยภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆทั้งพระราชวัง ที่ว่าการรัฐ ห้องอาบน้ำ วิหาร อนุสาวรีย์ ประตูชัย อื่น ๆ อีกมากมาย

 • Pamukkale (Cotton Castle)

  ปามุกกาเล (Pamukkale) หรือแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) จังหวัดเดนิซลี (Denizli) ประเทศตุรกี  ตั้งชื่อตามทางกายภาพ ที่เกิดจากตะกอนของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่งที่มีธารน้ำแร่ผุดขึ้นมา เป็นแอ่งน้ำที่มีการจัดเรียงเป็นชั้นลดหลั่นกันเป็นชั้นตามลักษณะของภูมิประเทศ มีความกว้าง 300 เมตรและยาวกว่า 3 กิโลเมตรไหลงมาจากภูเขา คาลดากึ ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ในการที่จะเข้าชมปราสาทปุยฝ้ายนั้นจะต้องใช้วิธีการเดินไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เป็นระยะเวลาประมาณ 1.5 กิโลเมตร

 • Hierapolis Theatre

  เมืองเฮียราโพลิสได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ  เริ่มก่อตั้งก่อน ค.ศ. มีอายุโดยรวมประมาณ 2200 ปี  เมืองเฮีบราโพลิสตั้งอยู่ใกล้กับแอ่งน้ำแร่ร้อนพามุคคาเล่   ภายในเมืองยังมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชน อาทิ เช่นโรงอาบน้ำ โรงละคร วิหาร โบสถ์ ป้อมปราการ ตลาด  ในปัจจุบันเมืองเฮียราโพลิสได้กลายเป็นเมืองสปาและศูนย์กลางทางการรักษาสุขภาพหลังจากที่ได้ค้นพบว่าน้ำแร่ร้อนที่ไหลลงมาจากภูเขาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เมืองเฮียราโพลีสกับแอ่งน้ำร้อนพามุคคาเลได้ขึ้นทะเบียนร่วมกันให้เป็นมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในปี พ.ศ. 2531

 • Goreme

  ถือว่าเป็น Open-Air Museum หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในอดีตนั้นคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในเมื่อปี ค.ศ.9 โดยในการที่ขุดมาเป็นถ้ำเพื่อที่ชาวคริสต์ต้องการที่จะสร้างโบสถ์และป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ทำให้ผู้นับถือคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมันด้วยการเจาะถ้ำขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์โถงห้องเกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา ที่สำคัญคือพวกเขาได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเมทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมาก กระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ โบสถ์ถ้ำต่างๆ ในเกอเรเมจึงได้รับการปรับแต่ง แต่ในปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น

 • Mount Nemrut

  Mount Nemrut  หรือเรียกอีกชื่อว่า “หุบเขาเทพเจ้า”เป็นหุบเขาสูง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี  เป็นที่ตั้งของสุสานกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) มีการสร้างรูปหินแกะสลักเทพเจ้าขนาดใหญ่หลายรูป ความสูงของหุบเขาที่สูงกว่า 2,150 เมตร

 • Akdamar Island

  เกาะอัคดาม่า (Akdamar Island)เป็นภาษาตุรกี ซึ่งแปลว่า เส้นทางสีขาว นับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van)  ภายในเกาะแห่งนี้มีพื้นที่โดยประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตร โดยเกาะตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร  ทะเลสาบวานตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 1,650 กิโลเมตร  ทะลสาบวานมีต้นกำเนิดมาจากลำธารเล็ก ๆ ในเขตเทือกเขาใกล้เคียงไหลมารวมกันจนกระทั่วกลายเป็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งภายในทะเลสาบนั้นยังประกอบด้วยเกาะหลักๆจำนวน 4 เกาะด้วยกัน  ร่วมถึงเกาะอัคดาม่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม สำหรับใครที่ต้องการเดินทางมาชมความสวยงามของเกาะนั้น ควรจะเดินทางมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อีกทั้งบนเกาะยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์อัคดาม่า (Akdamar Church) โบสถ์โบราณของชาวอาร์เมเนีย ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของเกาะแห่งนี้

 • Yakutiye Medresesi, Erzurum

  เมือง Erzurum เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากมาย นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะมาเยือนดินแดนในภาคตะวันออกของตุรกี เมืองแห่งนี้มีความน่าสนใจอาทิ เช่น สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในสมัยก่อนยังใช้สถานที่แห่งนี้ในการใช้เป็นสถานที่ศึกษา ด้วยอาคารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีลานล้อมรอบ ตกแต่งด้วยหินแกะสลักและการตกแต่งแบบเรขาคณิต ซึ่งในปัจจุบันเปิดเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับกลุ่มชาติพันธุ์และศิลปะตุรกีและอิสลาม

.
 • Grand Bazaar (Kapali Carsi)

  Beyazit Gate, Istanbul 34126, Turkey +90 212 519 12 48

  The Grand Bazaar in Istanbul is one of the largest and oldest covered markets in the world, with 61 covered streets and over 4,000 shops which attract between 250,000 and 400,000 visitors daily. In 2014, it was listed No.1 among world’s most-visited tourist attractions with 91,250,000 annual visitors. The Grand Bazar at Istanbul is often regarded as one of the first shopping mall of the world.

 • Istinye Park Mall

  Istinye Bayiri Street, No: 73 | Sariyer, Istanbul, Turkey +90 212 345 55 55

  Istinye Park is a shopping center in the Istinye quarter of Istanbul, Turkey with 291 stores, 85,250 m2 of retail area, and four levels of underground parking. The center features both enclosed and open-air sections. The open-air section has a green central park and offers street-side shopping. The center includes an authentic Turkish food bazaar- a traditional market place, inspired by Turkish architecture and history.

 • Zorlu Center

  Levazim Mh, Barbaros Bulvari Kavsagi, Istanbul, Turkey +90 444 8 253

  Zorlu Center is a multiple-use complex in the Zincirlikuyu quarter on the European side of Istanbul, Turkey. Built in 2013 to a design by Emre Arolat Architects and Tabanlioglu, the center is situated at the junction of the European connection of the Bosphorus Bridge (0-1 Motorway) and Buyukdere Avenue which leads to the central business district of Levent. It contains Zorlu Center PSM, the largest performing arts center in the country, as well as the country’s first Apple store.

 • Local Dolmuş

  Dolmuşes are minibuses or, occasionally, taksi dolmuşes (shared taxis) that operate on set routes within a city. They're usually faster, more comfortable and only slightly more expensive than the bus. In larger cities, dolmuş stops are marked by signs; look for a 'D' and text reading 'Dolmuş İndirme Bindirme Yeri' (Dolmuş Boarding and Alighting Place). Stops are usually conveniently located near major squares, terminals and intersections.

  Taxi

  Turkish taxis are fitted with digital meters. If your driver doesn't start his, mention it right away by saying 'saatiniz' (your meter). Check your driver is running the right rate, which varies from city to city. The gece (night) rate is 50% more than the gündüz (daytime) rate, but some places, including İstanbul, do not have a night rate.

  Metro

  Several cities have underground metros, including İstanbul, İzmir, Bursa and Ankara. These are usually quick and simple to use, although you may have to go through the ticket barriers to find a route map. Most metros require you to buy a jeton (transport token; around ₺2) and insert it into the ticket barrier.

  Bus

  For most city buses you must buy your bilet (ticket) in advance at a special ticket kiosk. Kiosks are found at major bus terminals and transfer points, and sometimes attached to shops near bus stops. The fare is normally around ₺2.
   


Popular Turkish Food Dishes

Turkish cuisine is fast making a name for itself on the worldwide culinary platform. The combination of flavours and ingredients are blended together to form dishes  historically influenced by a number of cultures including the Greeks, Ottomans, middle eastern and Balkans. Traditional dishes will vary from region to region so on this list, we bring you the most popular Turkish food dishes from across the country.


 • 1 Pide or Lahmacun

  Pide or Lahmacun

  Pide is a popular dish in lokantas, that are Turkish restaurants serving cheap and traditional Turkish food. A thin crust of pastry is covered with toppings including cheese, egg, diced meat, chicken or tuna and then it is put it into a high heat stone oven. The nearest equivalent western food is pizza. Another version which is lighter is lahmacun. Both are traditionally served with salad. This is an ideal option for vegetarians as many fillings are available.

 • 2 Baklava : Sweet Pastry

  Baklava : Sweet Pastry

  Possibly the most popular Turkish food is baklava which will suit anyone with a sweet tooth. Taking it influence from the Ottoman Empire, it is layers of filo pastries, filled with nuts and then covered with a sweet honey or syrup. Purchase baklava from most supermarkets or pastry stores. More about baklava here.

 • 3 Kofte : Meatballs

  Kofte : Meatballs

  Kofte is the Turkish version of meatballs. Sold in a wrap as street food or served on a plate with rice and salad in restaurants. There are many different types of kofte and their taste will vary depending on the region that recipe originates from. Çiğ kofte is unusual as it is raw meatballs originating from the south east of Turkey and these are traditionally eaten as a snack or appetizer.

 • 4 Street kebab

  Street kebab

  There are more than 40 different types of kebabs in Turkey but the most popular is the traditional street kebab. Large skewers of rotating chicken or beef are cooked slowly before the cook slices stripes from the outside of the skewer, places them in a pastry wrap, and then fills it with lettuce, onions, and tomatoes. A street kebab is especially delicious with a glass of Ayran. (Yogurt, salt and water.) Read more about Kebabs here.

 • 5 Mezes : Appetizers

  Mezes : Appetizers

  Mezes are appetizers, traditionally eaten before a meal or on their own as a snack. Popular mezes include acılı ezme, a hot paste made from peppers, patlıcan salatası (cold aubergine salad) and cacik (yogurt, cucumber and garlic). Mezes are also the traditional food served in the Meyhanes of Istanbul. More about this cultural tradition.

COPYRIGHT © 2017 GDS GROUP TRAVEL CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.